REKLAMA
Aktualności
2018-01-21
Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka ...
2018-01-21
Tego jeszcze nie było! Premiera ...
2018-01-20
Dzień Babci i Dziadka w Liszkówku ...
2018-01-20
II liga - Wygrana Womix NTS Trójka ...
2018-01-20
Dziesięć par świętowało swój Jubileusz ...
Nakło
Informator miejski
Sport
Miasto muzyki
Kontakt
Polecamy
Muzeum Powstanie

MuzeumAktualności

Wybrano sołtysów w Dębowie, Liszkówku i Dębionku.

Trwają zebrania sołeckie na terenie gminy Sadki, na których wybiera się sołtysów i rady sołeckie. W ubiegłych tygodniu odbyły się zebrania m.in. w Dębowie, Liszkówku i Dębionku.

W dniu 18 stycznia 2011 roku mieszkańcy sołectwa Dębowo wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2010-2014. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego nagle na początku stycznia br. sołtysa Dębowa i radnego rady gminy śp. Krzysztofa Cegielskiego. W zebraniu, któremu przewodniczył wójt Zygmunt Gliszczyński, na ogólną liczbę uprawnionych 488 uczestniczyło 82 mieszkańców. Wybory przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Ferdynand Milczyński, Teresa Ptak, Lidia Krzemkowska. Na sołtysa zgłoszono następujące kandydatury: Karola Białczyka, Adama Krawiec i Jacka Smażyka. W głosowaniu tajnym na sołtysa wybrany został Jacek Smażyk, który otrzymał 51 głosów.  Następnie przeprowadzono wybory czterech członków rady sołeckiej. Nowo wybrany sołtys zaproponował następujące kandydatury, które w głosowaniu tajnym otrzymały następujące ilości głosów: Adam Krawiec - 75 głosów, Tadeusz Lewiński - 80 głosów, Mirosława Łabich - 70 głosów, Krystyna Milczyńska - 75 głosów. W związku z uzyskaniem wymaganej ilości głosów weszły one w skład rady sołeckiej.

W dniu 20 stycznia 2011 roku  mieszkańcy sołectwa Liszkówko wybierali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2010-2014. Na zebranie, któremu przewodniczył wójt Zygmunt Gliszczyński, na ogólną liczbę uprawnionych 155 przybyło 51 mieszkańców. Po przedstawieniu sprawozdania przez sołtysa Józefa Stypkę, celem przeprowadzenia wyborów powołano komisję skrutacyjną w składzie: Renata Mierwa, Magdalena Białas, Henryk Pawlus. Na sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę – Józefa Stypki, który w głosowaniu tajnym otrzymał 49 głosów. Następnie przeprowadzono wybory trzech członków rady sołeckiej. Sołtys zaproponował kandydatury, które w głosowaniu tajnym zostały zaakceptowane przez mieszkańców. Od 20 stycznia br. w skład rady sołeckiej Liszkówka, poza sołtysem, wchodzą: Cecylia Białas, Marian Cebrat i Damian Mieszczak.

Natomiast w dniu 21 stycznia 2011 roku  mieszkańcy sołectwa Dębionka wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2010-2014.Na zebranie, któremu przewodniczył wójt Zygmunt Gliszczyński, na ogólną liczbę uprawnionych 485 przybyło 86 mieszkańców. Rozpoczęło je sprawozdanie z działalności w 2010 roku, które przedstawił sołtys Józef Wieczorek. Podziękował on wszystkim za współpracę, a szczególne pani Beacie Rakowskiej. Celem przeprowadzenia wyborów powołano komisję skrutacyjną w składzie: Teresa Domalewska, Janina Kosiada, Elżbieta Małodzińska. Na sołtysa zgłoszono trzy kandydatury, które w głosowaniu tajnym otrzymały następujące ilości głosów: Czesław Gagajek - 46 głosów, Maciej Jagodziński - 26 głosów, Katarzyna Szynakiewicz - 8 głosów. W związku z powyższym sołtysem wybrany został pan Czesław Gagajek.  Następnie przeprowadzono wybory czterech członków rady sołeckiej. Nowo wybrany sołtys zaproponował sześć kandydatur, z których w skład rady sołeckiej weszli: Leon Szpojda, Józef Wieczorek i Marek Tomaszewski.

materiał-źródło: UG w Sadkach.