REKLAMA
Aktualności
2018-01-21
Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka ...
2018-01-21
Tego jeszcze nie było! Premiera ...
2018-01-20
Dzień Babci i Dziadka w Liszkówku ...
2018-01-20
II liga - Wygrana Womix NTS Trójka ...
2018-01-20
Dziesięć par świętowało swój Jubileusz ...
Nakło
Informator miejski
Sport
Miasto muzyki
Kontakt
Polecamy
Muzeum Powstanie

MuzeumAktualności

Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią.

Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n. Not. z dnia 28.01.2011 r. dla osób wykonujących badania kału w kierunku nosicielstwa zarazków schorzeń jelitowych.

I Od dnia 1.02.2011 r. , próbki kału do badania w kierunku nosicielstwa zarazków schorzeń jelitowych przyjmowane będą według nowych zasad:
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n. Not. ul. Al. Mickiewicza 11 ( I piętro – Laboratorium) przyjmowane są wyłącznie próbki od osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym (ozdrowieńcy, nosiciele) oraz od młodzieży uczącej się lub podejmującej naukę w zawodach , przy wykonywaniu , których istnieje możliwość przeniesienia  zakażenia na inne osoby w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz.U. Nr 133 poz. 939).

a) Badania w/w osób wykonywane są nieodpłatnie.
b) W przypadku młodzieży uczącej się,  wymienionej we wskazanym wyżej rozporządzeniu należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły/uczelni ,  potwierdzające fakt nauki w danym zawodzie.
c)  Próbki do badań przyjmowane są wyłącznie w środy w godzinach od 8:00  - 10:00
d) Wydawanie probówek , formularzy od badań oraz wyników badań i książeczek zdrowia - wyłącznie w środy w godzinach od 8:00  - 14:00 (laboratorium PSSE).

W Laboratorium  NZOZ  „Nowy Szpital w Nakle i w Szubinie” – Nakło n. Not. ul. Al. Mickiewicza 11 (budynek C) przyjmowane są wyłącznie próbki od osób  wykonujących badania do celów sanitarno-epidemiologicznych w związku z podejmowaną lub wykonywaną pracą , w odniesieniu do rozporządzenia wymienionego w p-cie 1.
a) Badania w/w osób są odpłatne.
b) W przypadku osób wykonujących badania do celów sanitarno-epidemiologicznych nie przedkłada się skierowania od lekarza (skierowanie od lekarza nie zwalnia z opłaty za badania).
c) Przyjmowanie próbek do badań oraz wydawanie probówek , formularzy do badań , wyników badań, książeczek zdrowia – zgodnie z informacją podaną przez laboratorium szpitala w Nakle n. Not. – NZOZ „Nowy Szpital w Nakle i w Szubinie”.

II Badania próbek kału od osób wymienionych w p-cie 1 i 2 wykonywane są przez Dział Laboratoryjny – Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4.

III Próbki do badania dostarczać można też  bezpośrednio do Wojewódzkiej Stacji   Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4  (tel. 52 376 18 61).

Punkt przyjmowania próbek kału do badań mikrobiologicznych i parazytologicznych oraz wydawania wyników w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Bydgoszczy czynny w godzinach :

poniedziałek 7 00 – 12 00

wtorek 7 00 – 12 00   , 14 00 – 17 00

środa 7 00 – 12 00

czwartek 7 00 – 12 00

piątek 7 00 – 12 00  tylko wydawanie wyników

IV W celu wykonania badania  należy pobrać 3 probówki i druki formularzy badań oraz  dostarczyć 3 próbki.

V Prawidłowa próbka powinna zawierać jedną „łopatkę” kału umieszczoną w  probówce (ilość kału - wielkości ziarna grochu).

VI Do każdej próbki należy dołączyć wypełniony formularz „Zlecenie badania”.

VII Z chwilą rozpoczęcia badań należy dostarczyć „Książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych”, do której zostaną wpisane wyniki badań przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy.

Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Nakle nad Notecią
mgr inż. Marzenna Wojciechowska