REKLAMA
Aktualności
2018-03-19
Krukówko. Dachowanie samochodu osobowego ...
2018-03-19
Konkurs na tradycyjną ozdobę wielkanocną ...
2018-03-19
Złoty Medal Unitas Durat Palatinatus ...
2018-03-19
Muzeum Okręgowe Bydgoszcz. Jerzy ...
2018-03-19
Znaleziono portfel z gotówką ...
Nakło
Informator miejski
Sport
Miasto muzyki
Kontakt
Polecamy
Muzeum Powstanie

MuzeumDni Otwarte

Aktualności

O sukcesach i problemach ekonomii społecznej – czyli wnioski po spotkaniu w Nakle nad Notecią

Szanse ekonomii społecznej, możliwości współpracy samorządów z podmiotami ekonomii społecznej oraz promowanie zakładania spółdzielni socjalnych. To główne tematy debaty, która odbyła się dzisiaj 25 września 2013 roku w Nakle nad Notecią. Lokalne spotkanie z ekonomią społeczną pt. „Ekonomia społeczna w obliczu problemów i sukcesów”, zgromadziło przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby zainteresowane tematyką ekonomii społecznej. W debacie uczestniczyli m.in. dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią Przemysław Ulatowski oraz wicestarosta nakielski Andrzej Kinderman.

Debata poruszała kilka istotnych kwestii dotyczących ekonomii społecznej.    Uczestnicy zastanawiali się m.in. czy ekonomia społeczna jest modą czy realną  potrzebą, wskazywali na szanse i zagrożenia dla podmiotów ekonomii społecznej w regionie oraz rozmawiali o współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną.

Prowadzący debatę, Damian Staniszewski - wiceprezes bydgoskiej Spółdzielni Socjalnej Kreatywni, przekonywał, że ekonomię społeczną można rozpatrywać pod kątem mody oraz potrzeby: „Musimy pamiętać, że ekonomia społeczna jest takim kierunkiem rozwoju, na który UE nakłada nowe wyzwania. Niewątpliwie jest także realną potrzebą, bo przecież podmioty ekonomii społecznej mogą skutecznie odciążyć samorządy w różnego typu zadaniach”. Damian Staniszewski zwrócił także uwagę, że ustawa o samorządzie gminnym nakłada obowiązek wspierania szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Można go realizować na kilka sposobów: przez zlecanie zadań użytku publicznego w ramach konkursów czy stosowanie klauzul społecznych.

Uczestnicy zgodnie zwrócili uwagę, że podmioty ekonomii społecznej powinny ściślej współpracować z samorządami. – Trzeba postawić na edukowanie obu stron, ponieważ ekonomia społeczna niesie za sobą wiele pomysłów. Tylko dzięki współpracy możemy osiągnąć sukces – przekonywał Staniszewski. Na zakończenie debaty, uczestnicy mieli dokończyć zdanie: „Spółdzielnie socjalne szansą na…”. Okazało się, że zgromadzeni upatrują w spółdzielni socjalnej spore szanse, m.in. na zwiększenie aktywności społecznej, wykorzystanie potencjału ludzkiego, realizację i zwiększenie inicjatyw oddolnych oraz wypracowanie mechanizmów społeczno-zawodowych. Lokalne spotkanie z ekonomią społeczną zorganizowało bydgoskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA – realizatora projektu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”.

Debata odbyła się w ramach IV Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

tekst: Agnieszka Bulińska

zdjęcia: Zbigniew Kubisz

 

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich  elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Bez zgody - tylko do użytku prywatnego.